Wedstrijd Organisatie Commissie

De Wedstrijd Organisatie Commissie (WOC) van VAV maakt een indeling van en organiseert alle wedstrijden die op de baan van VAV gehouden worden.

Het WOC bestaat uit:

  • Alle wedstrijdleiders van VAV
  • Alle scheidsrechters van VAV;
  • Een afvaardiging van het wedstrijdsecretariaat van VAV.

In november van elk jaar worden de wedstrijden van het afgelopen seizoen geëvalueerd en wordt de kalender voor het volgende jaar vastgesteld. Bij het vaststellen van de nieuwe baankalender wordt rekening gehouden met de ervaringen opgedaan in de wedstrijden van het afgelopen seizoen en met de input die geleverd is door trainers en atleten van onze vereniging.

Het WOC streeft er naar om voor alle atleten binnen VAV jaarlijks minimaal 1 wedstrijd te organiseren waaraan zij deel kunnen nemen.

Voorzitter van de WOC is Lieuwe Jousma.
Mail: Wedstrijd Organisatie Commissie