Algemene Leden Vergadering

30 mei, 20.00 uur / kantine VAV-clubgebouw

Het bestuur wil tijdens de Algemene Leden Vergadering op 30 mei a.s. graag verantwoording afleggen over het gevoerde beleid in 2017. Ook zal de jaarrekening over 2017 worden toegelicht en het begrotingsvoorstel voor 2019 aan de leden voorgelegd worden. De stukken voor deze avond: 

We willen nog eens benadrukken dat het van groot belang is dat zo veel mogelijk leden zich op de hoogte stellen van het reilen en zeilen van de vereniging. Ook is het belangrijk dat meer leden zich op openstaande functies gaan inzetten voor VAV. Het verrichten van vrijwilligers werk is immers ook als één van de doelstellingen opgenomen in ons meerjaren beleidsplan.

Veel belangrijk, maar ook noodzakelijk werk, wordt door een te klein aantal vrijwilligers gedaan en dat blijft zorgelijk voor de toekomst van onze mooie vereniging! Veel van de bij de denktankbijeenkomst van vorig jaar naar voren gebrachte knelpunten hangen nauw samen met het ontbreken van voldoende vrijwilligers voor het oppakken daarvan. Laten we met zijn allen proberen hierin verandering te brengen. In 2019 bestaan we 70 jaar en we hopen dan te kunnen zeggen op naar het volgende jubileum. 

Dat kan alleen als we met zijn allen de schouders er onder zetten. Lid zijn van een vereniging betekent niet alleen halen, maar ook brengen. Een vereniging houdt je met zijn allen in stand. 

Gewijzigd: 16 mei 2018