Technische commissie

 De technische commissie bestaat uit de volgende leden:

vacant: coördinator sectie recreanten (nordic en sportief wandelen,
trimfit), bestuurslid
Hans Veldhuis:  coördinator sectie atletiek
vacant: coördinator sectie loopgroepen
Lieuwe Jousma:    namens de WOC (Wedstrijd Organisatie Commissie)