Junioren

Indeling
Dit is de groep van 12 t/m 14 jaar. Bij deze groep is het verschil in de ontwikkeling van meisjes en jongens goed zichtbaar. Biologisch ontwikkelen de meisjes zich sneller dan de jongens. Bij de CD-junioren kennen we de volgende leeftijdsgroepen: D1e-jaar, D2e-jaar, C1e-jaar en C2e-jaar. Meer informatie over de leeftijdsindeling bij atletiek vind u hier

Visie
Bij VAV trainen we volgens de jeugdvisie van de atletiekunie waarbij niet alleen het aanleren en verbeteren van de bewegingen centraal staat maar zorgen we er ook voor dat er een basis wordt gelegd voor een leven lang sporten en bewegen en dat de atleet kan groeien, zowel als sporter als persoon. Hierbij hebben wij ons laten inspireren door het Long Term Athlete Program (LTAD). 

Deze fase loopt van begin tot einde van de groeispurt en is een cruciale periode in de ontwikkeling van de atleet, nu staat het leggen van een fysieke basis centraal.  Om later hard te kunnen trainen wordt de belastbaarheid vergroot. In de groeifase zijn de atleten kwetsbaar voor blessures. Door de grote individuele verschillen vraagt het maatwerk van de trainers. Ook wordt er aandacht gegeven aan de mentale aspecten tijdens de wedstrijden (tactiek, omgaan met verlies/winst, voorbereiding). Er wordt een mate van zelfstandigheid van de atleten verwacht.

 

Trainingen
Tijdens de trainingen wordt er gewerkt met leerlijnen van de atletiekunie en van VAV. De trainer is verantwoordelijk voor een jaarplan. De D1e-jaars en de recreatief-trainende D2e-jaars & C-junioren trainen 2x per week. De wedstrijdgericht-trainende D2e-jaars & C-junioren trainen 3x per week (overzicht trainingstijden). Voor alle drie groepen geldt dat er tijdens de schoolvakanties wordt door getraind.

  • D1e-jaar
    In deze levensfase veranderd er veel: andere schoolomgeving, meer gericht op vrienden willen zijn. Het algemeen ontwikkelen en inzicht krijgen in de trainingsprincipes achter het bewegingsdoel (verder, hoger en sneller) staat voorop. 
  • Recreatief-trainende D2e-jaars en C-junioren
    Bij deze groep is het trainen en het gezellig samen zijn erg belangrijk. De drang om aan wedstrijden mee te doen is minder. Plezier in het trainen vinden ze belangrijker dan het presteren. 
  • Wedstrijdgericht-trainende D2e-jaars en C-junioren
    Naast het plezier hebben in de training is het presteren ook van belang. Deze groep doet dan ook veelvuldig met wedstrijden mee om zich te meten met  leeftijdsgenoten. Aan het eind van deze fase kunnen ze een bewuste keuze maken voor hun verdere atletiek- of sportcarrière.

Wedstrijden
Er wordt zowel als team als individueel deelgenomen aan diverse wedstrijden en natuurlijk de competitie. De trainers zorgen voor een wedstrijdprogramma (wedstrijdkalender CD junioren). Hoewel de clubkleding alleen verplicht is bij competitie wedstrijden, willen we natuurlijk altijd onze vereniging promoten door het dragen van de clubkleding.