Uit de Technische Commissie

Opleiding en bijscholing:  

Konden we vorige maand melding maken van  het trainerschap 4e niveau van Richard Sterkenburg.

Voor de komende tijd staan er weer drie bijscholingsbijeenkomsten op het programma, n.l

Fundament voor Atletiek bij VAV, bedoeld voor alle trainers. Drie bijscholingsbijeenkomsten op zondag, gegeven door Christijn Hesseling. Onderwerpen: werpen, springen en lopen. Er komen  ook mensen van buiten. Zo blijven we werken aan het niveau  van onze trainers en trainingen.

Baanrenovatie 2018:

Het voorjaarsprogramma kent dit jaar ( slechts ) drie wedstrijden: 7 april, 21 april en 27 mei. Vanaf begin juni staat de renovatie van de accommodatie gepland. Sportservice Veenendaal is momenteel druk bezig met de voorbereiding en planning van deze grote klus en we hopen binnenkort een definitief uitvoerings- en tijdschema te kunnen melden.

Ina van der Schaaf stopt met haar werkzaamheden als jury coördinator voor het wedstrijdsecretariaat. Dat betekent dat er dringend wordt gezocht naar een vervanger. Het is geen tijdrovende maar wel belangrijke taak en we doen hierbij een oproep om je hiervoor beschikbaar te stellen. Zonder jury geen wedstrijden. < wedstrijdsecretariaat@vav-veenendaal.nl  >

 

 

Nieuwsbrief artikelen Overzicht