VAV jubileert in 2019

De foto hiernaast toont de voorpagina van de ( gedrukte ) Start uit 2009. Ja, toen bestond VAV 60 jaar.

In 2019 viert VAV dus haar 70 jarig bestaan. Dat is best een respectabele leeftijd en reden genoeg om daaraan ruim aandacht te besteden.

Al enige tijd is een groepje leden –Margreet Helder, Dirk-Jan van der Veen en Kees van Ojik- als jubileumcommissie aan de slag met het verzamelen van zoveel mogelijk tekst- en fotomateriaal. Materiaal uit het verre VAV-verleden en door de zeven decennia heen. Foto’s en bijbehorende verhalen die thuis horen in een “jubileumboek”.

We doen hierbij een oproep aan alle leden om in hun archieven te kijken naar vooral oude documenten –foto’s, kranten knipsels, oude Starts, etc.- om die ( tijdelijk ) ter beschikking te stellen van de jubileumcommissie. Op die manier kun je een bijdrage leveren aan een mooi jubileumdocument.

Bij voorbaat dank !!!

Nieuwsbrief artikelen Overzicht