Kom naar de ALV op 30 mei!

Graag willen we jullie aandacht vragen voor de aankomende Algemene Leden Vergadering, die op woensdag 30 mei wordt gehouden. Naast het verantwoording afleggen voor beleid en financiën willen we opnieuw aandacht vragen voor het chronisch te kort aan vrijwilligers binnen de vereniging.

Het is al vaker gezegd maar zo ontzettend waar, een vereniging maak je samen! Dus kom naar de ALV en laat je informeren en kijk waar jij een steentje bij kan dragen. Op die manier wordt het jubileum in 2019 een evenement waarop we daadwerkelijk naar de toekomst kunnen kijken.

Het bestuur wil tijdens de ALV graag verantwoording afleggen over het gevoerde beleid in 2017. Ook zal de jaarrekening over 2017 worden toegelicht en het begrotingsvoorstel voor 2019 aan de leden voorgelegd worden.

We willen nog eens benadrukken dat het van groot belang is dat zo veel mogelijk leden zich op de hoogte stellen van het reilen en zeilen van de vereniging. Ook is het belangrijk dat meer leden zich op openstaande functies gaan inzetten voor VAV.

Het verrichten van vrijwilligers werk is immers ook als één van de doelstellingen opgenomen in ons meerjaren-beleidsplan. Veel belangrijk, maar ook noodzakelijk werk, wordt door een te klein aantal vrijwilligers gedaan en dat blijft zorgelijk voor de toekomst van onze mooie vereniging! Veel van de bij de denktank-bijeenkomst van vorig jaar naar voren gebrachte knelpunten hangen nauw samen met het ontbreken van voldoende vrijwilligers voor het oppakken daarvan.

Laten we met zijn allen proberen hierin verandering te brengen. In 2019 bestaan we 70 jaar en we hopen dan te kunnen zeggen op naar het volgende jubileum.

Dat kan alleen als we met zijn allen de schouders er onder zetten. Lid zijn van een vereniging betekent niet alleen halen, maar ook brengen. Een vereniging houdt je met zijn allen in stand. Dus houdt de 30e mei vrij voor de ALV.  

Verenigingsnieuws overzicht