Kom naar de ALV op 30 mei!

Graag willen we jullie aandacht vragen voor de aankomende Algemene Leden Vergadering, die op woensdag 30 mei wordt gehouden.

Het bestuur wil tijdens de ALV graag verantwoording afleggen over het gevoerde beleid in 2017. Ook zal de jaarrekening over 2017 worden toegelicht en het begrotingsvoorstel voor 2019 aan de leden voorgelegd worden.

We willen nog eens benadrukken dat het van groot belang is dat zo veel mogelijk leden zich op de hoogte stellen van het reilen en zeilen van de vereniging. Ook is het belangrijk dat meer leden zich op openstaande functies gaan inzetten voor VAV

Nieuwsbrief artikelen Overzicht