Meer VRIJWILLIGERS; “meer” dan noodzakelijk!

Vooruitlopend op de Algemene Ledenvergadering op 30 mei a.s., willen we hier nog eens aandacht besteden aan het fenomeen VRIJWILLIGER(S).  Het is al vaker gezegd en nog steeds ontzettend waar; een vereniging maak je samen!

 

Het verrichten van vrijwilligers werk is immers ook als één van de doelstellingen opgenomen in ons meerjaren-beleidsplan. Veel belangrijk, maar ook noodzakelijk werk, wordt door een te klein aantal vrijwilligers gedaan en dat blijft zorgelijk voor de toekomst van onze mooie vereniging! Bij de denktank-bijeenkomst van vorig jaar zijn diverse knelpunten naar voren gebracht, welke nauw samenhangen met het ontbreken van voldoende vrijwilligers! In 2019 is VAV 70 jaar jong, een prima aanleiding om met een versterkt vrijwilligerscorps en volle kracht de knelpunten op te lossen. 

Dus kom naar de ALV en laat je informeren en kijk waar jij een steentje bij kan dragen. Op die manier wordt het jubileum in 2019 een evenement waarop we met vertrouwen naar de toekomst kunnen kijken.

 

 

Nieuwsbrief artikelen Overzicht