Kom naar de ALV op 30 mei

We staan weer aan  de vooravond van onze Algemene Ledenvergadering. De kascontrole commissie heeft het financieel jaarverslag van de penningmeester gecontroleerd en zal haar bevindingen op 30 mei a.s. aan de ledenraad voorleggen. Ook de secretaris zal het alg. jaarverslag over 2017 op de ALV presenteren. Daarnaast zal de penningmeester de leden vragen goedkeuring te geven aan de begroting 2019. Allemaal zakelijke onderwerpen, niet geweldig attractief maar wel zeer belangrijk voor alle leden.

Het veel te kleine bestuur steekt veel energie in onze vereniging en wil daarover graag verantwoording afleggen op de ALV. Het is dan ook in ieders belang om op 30 mei de vergadering bij te wonen en met het bestuur mee te denken en praten over de toekomst van VAV. 

En natuurlijk hopen we op enthousiaste leden die zich voor een van de vacante bestuursfuncties verkiesbaar stellen.

Kom op leden; laat het bestuur ( en jouw club ) niet in de steek!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

Nieuwsbrief artikelen Overzicht