VAV financieel stabiel!

Tijdens de ALV van 30 mei j.l. heeft penningmeester Albert van Kooten een toelichting gegeven op de Jaarrekening 2017. Het exploitatieresultaat gaf een positief bedrag van ruim € 5.000,- te zien. Daarnaast is vastgesteld dat de financiële situatie van VAV al enkele jaren een stabiel karakter vertoont. Dit is m.n. te danken aan de inzet en het consequent “behoudend”  beleid van de penningmeester, waarvoor hij tijdens de ALV de complimenten in ontvangst kon nemen! De kascontrolecommissie –Arnold Bos en Leo lansbergen- heeft na controle van de boeken geadviseerd om het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid, met de restrictie dat er een beter beheer moet komen m.b.t. de kasgeldstroom van de kantine.

 

Nieuwsbrief artikelen Overzicht