Trainers-Bestuur Overleg

Op 16 mei heeft het ( half-) jaarlijks overleg tussen de trainers en het bestuur plaats gevonden. Daarbij waren ca. 15 trainers uit de afdelingen atletiek, loopgroepen en recreatiesport ( trim-fit, sportief wandelen en N. Walking ) aanwezig.

Tijdens dit overleg worden diverse, uiteenlopende ( trainers-) onderwerpen besproken. Trainers zijn een belangrijke schakel tussen de actieve leden en bestuur c.q. commissies.

Onderwerpen als de Opstartcursus, Ledenaantal- en Administratie, Blessureleed, Vrijwilligersinzet, Renovatie, Materiaalbeheer, Bijscholing trainers, EHBO-Reanimatie en het Jubileumjaar 2019  zijn in het overleg van 16 mei meer en minder uitvoerig besproken. We zullen in deze nieuwsbrief geen verslag doen van het overleg maar over het onderwerp “Blessure leed” heeft Aart Adriaanse een advies-artikeltje  geschreven en dat vind u wel in de nieuwsbrief terug.

 

Nieuwsbrief artikelen Overzicht