Actieve invordering van de afkoopsom voor vrijwilligerswerk

Iedereen weet het, de inzet van de leden van VAV is noodzakelijk voor het reilen en zeilen van de vereniging. Of het nu gaat om helpen in de kantine, jureren bij wedstrijden, aan de slag gaan in een van de commissies, schoonmaken of het zitting nemen in het bestuur. In het beleidsplan van VAV is dan ook opgenomen:

“VAV verwacht van alle leden (en van de ouders van jeugdleden) dat zij zich minimaal twee dagdelen per jaar of tijdens eenmalige evenementen beschikbaar stellen als vrijwilliger.” 

Het teruglopend aantal vrijwilligers leidde in 2016 tot de invoering van een afkoopsom voor vrijwilligerswerk (€ 25,-- per woonadres). Deze afkoopsom zal vanaf 2019 zal actief ingevorderd gaan worden.

Liever vrijwilligers!
VAV geeft natuurlijk altijd de voorkeur aan enthousiaste leden die de vereniging sterk en aantrekkelijk maken, maar kan met de ingevorderde afkoopsommen in elk geval enkele van de noodzakelijke werkzaamheden uitbesteden. 

Aan de slag of afkopen?

  • Download dit formulier
  • Maak een keuze voor welke werkzaamheden we je kunnen inzetten (of geef aan welke werkzaamheden je al voor de vereniging verricht).
  • Je kunt ook aangeven dat je jouw vrijwilligerswerk liever afkoopt.
  • Stuur het ingevulde formulier voor 15 december 2018 naar secretaris@vav-veenendaal.nl (of deponeer het in de postbus in het clubgebouw) 

De meeste vrijwilligers hebben wij wel in beeld. Maar voor het geval dat we iemand zouden vergeten, vragen we alle leden die al vrijwilligerswerk doen, dit toch nog eens te melden.

Meer weten over bepaalde werkzaamheden?
Vraag het één van de bestuursleden.

Indien wij voor 15 december 2018 geen reactie van je ontvangen zal in 2019 de afkoopsom in rekening worden gebracht op je contributienota.

Het bestuur 

 

Verenigingsnieuws overzicht