Algemene Leden Vergadering

Graag willen we jullie aandacht vragen voor de aankomende Algemene Leden Vergadering, die op woensdag 22 mei aanvang 20.00 uur wordt gehouden in het clubgebouw. Naast het verantwoording afleggen voor beleid en financiën willen we het te kort aan inzetbare vrijwilligers binnen de vereniging nogmaals onder jullie aandacht brengen. De inventarisatie eind vorig jaar heeft wel een behoorlijk aantal positieve reacties opgeleverd, maar bij een persoonlijke benadering voor de inzetbaarheid levert dit te weinig resultaat op om te kunnen spreken van een merkbare verbetering. 

Het is al vaker gezegd maar zo ontzettend waar, een vereniging maak je samen! Dus kom naar de ALV en laat je informeren en kijk waar jij een steentje bij kan dragen. Alleen op die manier kunnen we in dit jubileumjaar onze toekomst met vertrouwen tegemoet blijven zien.

 

Verenigingsnieuws overzicht