Wethouder Martijn Beek bij jubileumfeest VAV

De Veenendaalse Atletiek Vereniging bestaat dit jaar 70 jaar. Zaterdag 21 september 2019 is dit uitgebreid gevierd. Het feest is geopend met een speech door de voorzitter, Saskia de Graaf, in aanwezigheid van wethouder Martijn Beek. Na de speech van Martijn Beek was het buffet geopend. Het was zaterdagavond gezellig druk op de accommodatie van VAV. Onder het genot van spijs en drank werd het jubileumfeest groots gevierd. Voor jong en oud was er wat te beleven. Er waren verschillende oudhollandse spellen, buitenspeelattributen en een springkussen voor de jonge kinderen. Natuurlijk was het ook mogelijk om gezellig samen te zijn in een andere setting dan gewoonlijk.

Geschiedenis
De VAV is op 30 mei 1949 opgericht door Kees Henzen uit Elst, samen met een paar vrienden. Doel van de oprichting was de inschrijving bij de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie (KNAU) waardoor het mogelijk was mee te doen aan atletiekwedstrijden. Tijdens deze atletiekwedstrijden werden goede prestaties gehaald, die ook de kranten haalden. Hierdoor steeg het aantal leden midden jaren 50 van 10 naar 40 leden. De trainingen waren op Kwintelooijen. Daarvoor werden de benodigde voorzieningen aangelegd zoals een ingegraven biels die diende als afzetbalk voor het verspringen. Na afloop werden de materialen in een houten bak opgeborgen en aan het zicht onttrokken door takken en zand. In 1998 kreeg VAV de beschikking over de huidige accommodatie. In 2007 is de accommodatie uitgebreid en vernieuwd tot de accommodatie die het nu is.

Verenigingsnieuws overzicht