Aanmeldingformulier Friends4VAV

Met onderstaand formulier meldt u zich aan voor het membership FamilyFriends4VAV.

*Verplicht invulveld


Aanmeldingformulier FamilyFriends4VAV

Achternaam*
Tussenv Voorletters*

Straat* Nummer*

Postcode* Plaats*

Telefoon Mobiel

Email*

Ik meld mij aan voor het membership FamilyFriends4VAV voor de termijn van één jaar,
ingaande op de eerste dag van de maand na dagtekening.
Na de termijn van één jaar mag het membership worden verlengd met steeds eenzelfde termijn en bedrag,
tenzij ik VAV tenminste 1 maand voor het verstrijken van de termijn, schriftelijk (sponsoring@vav-veenendaal.nl) in kennis heb gesteld van het beëindigen van mijn membership.

Mijn bijdrage:
Ik kies voor

Mijn jaarbijdrage is €

Factuur

Indien u geen factuur wenst de bijdrage graag binnen 14 dagen overmaken naar rekeningnummer NL80 RABO 01661.37.499 ten name van VAV Veenendaal onder vermelding van "FF4VAV"

Ik wil mijn naam op het wandpaneel Friends4VAV als volgt vermeld zien
Tekst op het bord
Bijvoorbeeld:
"A. Baantjer" of "Arnold Baantjer" of "Arnold & Jannie Baantjer" of "familie A. Baantjer"