Aanmeldingformulier Friends4VAV

Met onderstaand formulier meldt u zich aan voor het membership BusinessFriends4VAV.

*Verplicht invulveld


Aanmeldingformulier BusinessFriends4VAV

Achternaam*
Tussenv Voorletters*

Straat / Postbus* Nummer*

Postcode* Plaats*

Telefoon Mobiel

Email*

Contactpersoon

Wij melden ons aan voor het membership BusinessFriends4VAV voor de termijn van één jaar,
ingaande op de eerste dag van de maand na dagtekening.
Na de termijn van één jaar mag het membership worden verlengd met steeds eenzelfde termijn en bedrag,
tenzij wij VAV tenminste 1 maand voor het verstrijken van de termijn, schriftelijk (sponsoring@vav-veenendaal.nl) in kennis heb gesteld van het beëindigen van mijn membership.

Onze bijdrage:
Wij kiezen voor

Onze jaarbijdrage is €

Na ontvangst van de factuur zullen wij onze bijdrage binnen 14 dagen overmaken naar rekeningnummer NL80 RABO 01661.37.499 ten name van VAV Veenendaal onder vermelding van "BF4VAV"

Wij willen onze naam (en logo) op het wandpaneel Friends4VAV als volgt vermeld zien
Tekst op het bord