FinanciŽle impact coronacrisis en de contributie

Regelmatig ontvangt het bestuur vragen van leden over de contributiebetalingen nu er geen trainingen meer mogen worden gegeven en onze sportaccommodatie voor gebruik gesloten is. 

Penningmeester Albert van Kooten geeft namens het bestuur uitleg. De coronacrisis zal veel impact hebben op onze begroting 2020; begrote inkomsten en uitgaven zullen niet worden gerealiseerd en gelijktijdig lopen onze vaste lasten, zoals de afdrachten aan de Atletiekunie, energienota`s, verzekeringen, enz., door. Of en hoe wij voor deze lasten worden gecompenseerd door bijvoorbeeld de gemeente Veenendaal en de Atletiekunie is op dit moment niet bekend.

Zolang de crisis nog duurt en de financiële impact in haar volle omvang niet kan worden overzien, heeft het bestuur besloten dat de financiële verplichtingen, inclusief de contributiebetalingen, doorlopen. Natuurlijk zullen we na afloop van de crisis, of eerder als daar aanleiding voor is, de begroting- en contributieregeling 2020 herzien.

We houden jullie op de hoogte en hopen dat de crisis snel voorbij is.

Met vriendelijke groet namens het bestuur,
Albert van Kooten (penningmeester)

 

Verenigingsnieuws Overzicht