Baanregels ivm Corona vanaf 03 maart 2021

Algemeen:

  • Kleedkamers en douches zijn gesloten.
  • Kantine is gesloten, dus ook de buitendeur 
  • Krachtruimte gesloten voor iedereen.
  • De toiletten zijn open, max. twee personen tegelijkertijd in het toilet, vanaf 13 jaar is het dragen van een mondkapje verplicht.
  • Bij gebruik van materiaal dient deze na gebruik schoongemaakt te worden.

Kinderen en jongvolwassenen t/m 26 jaar mogen samen op de sportaccommodatie buiten, zonder afstandsbeperking, trainen.

  • onderlinge wedstrijden op de club zijn toegestaan (reizen moet beperkt worden, geen publiek)

Atleten vanaf 27 jaar mogen buiten maximaal met twee personen sporten, zolang er minimaal 1,5 meter tussen zit;

  •  meerdere groepen van maximaal twee personen mogen op de baan tegelijkertijd te trainen; Vanaf 16 maart is het toegestaan om met 4 atleten te sporten
  • de groepjes van twee mogen gedurende de training niet van samenstelling wisselen;
  •  groepsinstructie aan meerdere tweetallen in één keer mag niet;
  •  de afstand tussen de verschillende tweetallen dient meer dan 1,5 meter te zijn zodat er geen sprake is van groepsvorming

Aanpassing: Vanaf 16 maart vindt er een kleine versoepeling plaats voor atleten van 27 jaar en ouder. Het is dan  toegestaan om met vier atleten te sporten, met een tussenruimte van 1,5mtr. Dit geldt alleen voor het sporten, buiten, op de sportaccommodatie. Loopgroepen mogen dus nog niet in de openbare buitenruimte (bos, park, weg) in viertallen sporten.

Tijdens de trainingen (bij atleten 27+) is er op de accommodatie een corona toezichthouder (geel hesje) aanwezig, deze houdt toezicht op de naleving van de corona-regels zowel rond de accommodatie als op de baan.

Meer informatie op:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/basisregels
https://www.atletiekunie.nl/kenniscentrum/bestuurder-en-commissielid/anderhalvemetersamenleving 

 

Verenigingsnieuws Overzicht