Uit het bestuur

Beste lezer,

Ondanks de voortdurende financiële zorgen is het toch prettig en stimulerend om te zien hoe onze vereniging bruist van de activiteiten. Op diverse terreinen wordt hard gewerkt om de club, zowel sportief als organisatorisch op een hoger plan te brengen. Kijken we naar de

( financieel )-administratieve situatie dan kunnen we zeggen dat daar de afgelopen maanden organisatorisch een enorme vooruitgang is geboekt. Met name het feit dat uiteindelijk 98 % van de leden een machtiging tot automatische incasso heeft afgegeven is kenmerkend voor de progressiezin binnen VAV. Natuurlijk is ons liquiditeitsprobleem nog lang niet opgelost en moeten we ons over enkele maanden wellicht  weer bezinnen op verdergaande bezuinigingen. Het elan binnen VAV is echter zo groot dat we er vertrouwen in mogen hebben dat op termijn ook deze situatie weer verbetert en stabiliseert.

We begeven ons weer in de richting van het buitenseizoen en 29 maart staat al weer de openingswedstrijd op het programma. Dan moet de atletiekbaan  en het materiaal weer, volgens de ( strenger wordende ) voorschriften van de Atletiekunie aangepast zijn. Met een beetje oog voor detail zal het jullie zijn opgevallen dat onze technische groep  al veel “renovaties” heeft gerealiseerd. Nu nog de werpringen in goede conditie brengen en onze atleten kunnen in een optimale omgeving trainen. Kunnen ze met nog meer motivatie werken aan hun sportieve ambities. Verder in deze nieuwsbrief kunt u overigens lezen hoe goed het onze wedstrijdatleten vergaat. En hoe actief o.a. de Jeugd Activiteiten Commissie en de Sponsorcommissie werken aan een bruisend VAV.

Daarnaast kunnen we melden dat onze accommodatie sinds kort is uitgerust met een WiFi internet aansluiting. Dat werd ook tijd!

We hebben –voor zover daarvan al sprake was-  de winter nu wel achter de rug en we kijken met z’n allen uit naar een mooi en sportief voorjaars- en zomerseizoen. Geniet ervan!

Archief Overzicht