Beleid op koers.

Bestuur in afgeslankte vorm verder.

De Algemene ledenvergadering op 20 mei werd gekenmerkt door een atmosfeer van tevredenheid. Tevredenheid over het gevoerde beleid in 2014. Wellicht was dat ook de reden dat slechts een klein aantal leden present was. Dus heel veel leden hebben geen kennis genomen van de belangrijkste onderwerpen in deze vergadering. Hier volgen enkele.

Overzicht 2014;

-De automatische incasso van contributie is succesvol van start gegaan.

-Op de trainersvergoedingen is drastisch bezuinigd. -De sponsorcommissie heeft zeer positieve resultaten behaald.

-Onze atleten hebben gemiddeld prima resultaten  / medailles behaald. -We hebben weer nieuwe JAT en Looptrainers opgeleid. *Er zijn  echter ook enkele trainers gestopt.

-De atletiekbaan is na renovatie weer in prima conditie en we zijn een nieuwe hoogspringmat rijker.

Jaarrekening 2014.

Ondanks een krimp in het aantal leden, maar dankzij een consistent financieel beleid is 2014 afgesloten met een positief resultaat van € 22.000,-.! Van diverse kanten krijgt de penningmeester terecht complimenten voor dit uitstekende resultaat. In de begroting voor 2016 is een contributieverhoging van 1% opgenomen, waaraan de ALV haar goedkeuring heeft gegeven.

Voorts heeft de ALV ingestemd met de officiële instelling van een Kantinecommissie en het Kantine-beleidsreglement.

Tijdens de vergadering zijn drie bestuursleden afgetreden en hebben zich twee nieuwe bestuursleden aangemeld, Gerrit-Jan de Kleuver en Robert Graver. Welke bestuursfunctie zij gaan uitvoeren is nog niet duidelijk.

De voorzitter doet nog eens een dringende oproep aan leden om zich beschikbaar te stellen voor een vrijwilligersfunctie binnen de vereniging.

 

 

 

 

Archief Overzicht