Op de drempel van 2018

Het is alweer bijna zover! Alsof het gisteren was dat we aan 2017 begonnen en nu staat 2018 al voor de deur. We zijn bij VAV niet van die “terug-kijkers” maar kunnen globaal wel vaststellen dat we een goed jaar achter ons hebben.

Naast de vele sportieve successen die dit jaar door onze atleten geboekt zijn kunnen we ook vaststellen dat 2017 een goed vrijwilligers jaar is geweest. Op diverse terreinen hebben veel leden zich ten bate van de vereniging belangeloos ingezet. Denk maar eens aan activiteiten als: -schoonmaak van het clubhuis, -technisch onderhoud  van de accommodatie, -kantine- en bardiensten, -jeugd activiteiten, -wedstrijdorganisatie, -start van onze Combinatiefunctionaris, -organisatie van evenementen en zo kunnen we nog wel even doorgaan.

Vooruitkijkend hopen we natuurlijk dat deze energie in het nieuwe jaar verder door werkt.

Een nieuw jaar waarin Freek Willemink per 1 januari zijn taak als website-beheerder overdraagt aan Mechteld Ballintijn. We zijn blij dat deze belangrijke taak de komende jaren in deskundige handen is en danken Freek voor zijn jaren lange inzet voor VAV!

Een nieuw jaar waarin –zoals het er nu naar uitziet- onze atletiekbaan enige maanden ( juni—september?) wegens renovatie niet gebruikt zal kunnen worden. Dat zal enige aanpassing vergen maar dat kunnen we bij VAV wel.

Een nieuw jaar waarin we als vereniging weer veel positieve energie willen genereren en waarop we aan het eind weer kort en tevreden kunnen terug kijken.

 

 

Archief Overzicht