19 en 27 februari sportcafé

Sportcafé
Het gebruik van de koffiekaart heeft er voor gezorgd dat de kantine van VAV regelmatig een gezellige verzamelplaats is, waar atleten, trim-fitters en lopers, na hun training de gelegenheid nemen om nog even uit te hijgen en na te praten. Onze kantine is daarmee -zoals dat hoort- een sociale ontmoetingsplaats geworden.
Om die functie nog wat meer uit te breiden is, op verzoek van een aantal leden, besloten om een proef te nemen met het 2 x per maand open stellen van het “Sportcafe”. Of dit de juiste naam is weten we eigenlijk niet, maar de bedoeling is om 2x per maand -een woensdag en een donderdag- de kantine open te stellen tot ca. 23:00 uur. Dit om leden de gelegenheid te geven, onder het genot van koffie of een (licht alcoholisch) drankje, gezellig samen te zijn en eens over andere zaken dan atletiek of wedstrijdjes te praten. En ook over VAV natuurlijk.
Een ontmoetingsplek voor alle VAV'ers om even uit te hijgen en na te praten.

Archief Overzicht