Vet inzameling stopt.

Met als doel extra inkomsten voor VAV te verwerven, hebben we sinds 1,5 jaar bij VAV een container voor het inzamelen van afgewerkte olie en vetten. We moeten echter constateren dat, ondanks de goede bedoelingen, er te weinig opbrengst is t.o.v. de moeite ( voorschrift van de verzekering, etc.) die gedaan moet worden om de vetcontainer met een redelijke opbrengst te handhaven.

Er is dus besloten te stoppen met deze inzameling en per direct zal de vetcontainer niet meer beschikbaar zijn. Bij deze willen we alle leden die de afgelopen 1,5 jaar de moeite namen om hun olie en vet bij VAV in te leveren, bedanken voor hun bijdrage.

Oud papier inzamelen  is en blijft natuurlijk een nuttige bezigheid die volgens ons nog meer kan worden opgevoerd!

Archief overzicht