Uit het bestuur

Beste leden. Als we kijken naar de start van het nieuwe seizoen dan kunnen we eigenlijk alleen maar positief zijn. De openingswedstrijd op 29 maart is zeer succesvol verlopen, de atletiekbaan is weer helemaal in topconditie, de januari-opstartgroep heeft geweldig afgesloten en inmiddels is een extra loopcursus voor beginners en gevorderden van start gegaan. Daarnaast zorgt het uitstekende voorjaarsweer er voor dat we al vroeg in het jaar kunnen genieten van onze prachtige bossen. Toch kunnen we jammer genoeg niet geheel zorgeloos het jaar vervolgen.  In de vergadering van 9 april heeft het bestuur veel tijd besteed aan het onderwerp financiën. Het eerste kwartaal van 2014 heeft ons een redelijk duidelijk beeld gegeven van de ontwikkeling van de financiële situatie, verder dit jaar.

Hoewel er een lichte stijging is van het aantal leden, moeten we ervan uitgaan dat de begroting 2014 onveranderd een groot tekort laat zien. Zoals vorige maand al werd aangenomen, moeten we dus aanvullende bezuinigingen doorvoeren om het lopende jaar door te komen en aan onze vaste verplichtingen te kunnen voldoen. Het is voorspelbaar dat over enkele maanden onze liquiditeit te kort schiet om b.v de huur en / of de energierekening te kunnen betalen. We doen er alles aan om onze uitgaven structureel terug te schroeven, maar dat gaat slechts met kleine beetjes tegelijk. Er moet substantieel en op korte termijn iets aan onze liquiditeitspositie worden gedaan. We hebben daarom moeten besluiten om onze veruit grootste kostenpost –de trainersvergoedingen- terug te schroeven tot max. 40% van de actuele contributie-inkomsten. Dat is geen plezierige maar wel hoogst noodzakelijke maatregel die de afgelopen weken met de trainers is besproken. Conclusie is dat het huidige systeem van vergoedingen wellicht plaats zal moeten maken voor een andere, aangepaste structuur. Een commissie van trainers uit de diverse afdelingen is bereid om zich hierover te buigen en met voorstellen te komen over de meest acceptabele wijze waarop het totaal beschikbare vergoedingenbudget aan de verschillende afdelingen kan worden toegekend. Het bestuur is de trainers zeer erkentelijk dat zij op deze constructieve manier meewerken aan het verlichten van de financiële zorgen.

We hopen binnen afzienbare tijd –maar uiterlijk op de ALV van 28 mei a.s.- deze lastige exercitie te kunnen afronden.

 

 

Archief overzicht