Verenigingsbestuur / Vrijwilligers

 

Bij het agendapunt “aftredende bestuursleden” werd afscheid genomen van de bestuursleden Jan Hendriks ( operationele aansturing ) en Jim van der Borg ( sponsoring ). Beiden werden uitvoerig bedankt voor hun  jarenlange inzet en verdiensten voor VAV. Bloemen waren er voor de echtgenotes van Jan en Jim. Als dank voor het “gedogen”, zullen we maar zeggen.

Ook waren er bloemen voor Jose en Wim Sterkenburg die enkele weken geleden hun veertig

( 40 ) jaar huwelijk mochten vieren.

 

De vergadering mocht zich verheugen in de aanmelding van twee nieuwe ( aspirant) bestuursleden. Judith Winklaar zal na de zomer “aansluiten” bij het bestuur en Richard Achterberg zal zich per direct gaan inwerken voor de functie operationele aansturing. Overbodig te zeggen dat hun aanmelding met applaus en gejuich werd ontvangen.

Daarnaast heeft Brugt Kazemier zich bereid verklaard de sponsorcommissie te komen versterken.

Al met al een positieve ontwikkeling die hopelijk mag dienen als voorbeeld voor meer leden die vinden dat ook zij best wat vrijwilligerswerk voor “hun club” kunnen doen. Over vrijwilligers gesproken. Het bestuur heeft besloten om Huib Storm het Lidmaatschap van Verdienste toe te kennen. Na decennia lange inzet als o.a. bestuurslid, jury-lid en medewerker bij bostrimlopen en de BVC is Huib nog altijd actief als lid van de onderhoudsploeg. Een VAV-man in hart en nieren dus!

De vergadering werd afgesloten in een stemming van saamhorigheid en een positieve blik op de toekomst van VAV. 

Archief Overzicht