Uit het bestuur

De meeste VAV-ers zullen hun zomervakantie inmiddels achter de rug hebben en we hopen dat jullie ervan genoten hebben. Nu allemaal weer uitgerust en met nieuwe energie het najaar tegemoet. De afgelopen periode heeft het bestuur ook geen bijzondere zaken onder handen gehad. Met uitzondering natuurlijk van de financiële situatie en de daaraan gekoppelde herziening van de trainersvergoedingen. Zoals bekend is een vertegenwoordigende trainerscommissie ingesteld die in de maand juli erin geslaagd is om, binnen het beoogde budget, een nieuwe vergoedingenstructuur aan het bestuur te presenteren. Dat is vanzelfsprekend niet zonder slag of stoot gegaan dus des te groter is onze waardering dat de trainers erin geslaagd zijn om deze lastige klus tot een goed einde te brengen. Het bestuur heeft het voorstel, met minimale aanpassing, overgenomen en de nieuwe tarieven zijn per augustus in werking getreden. Dit is een belangrijke stap in het proces van gezondmaking van onze financiële positie. Daarnaast zien we met bewondering dat onze sponsorcommissie onverdroten voortgaat met het uitbreiden van het aantal sponsors, hetgeen natuurlijk ook een financiële ruggensteun is. Op sportief gebied moeten we op dit moment vooral vooruit kijken naar de uitdagingen in de komende maanden. Dat begint al op 13 september met de finale pupillencompetitie. We zijn blij en trots zo’n aansprekende wedstrijd binnen onze accommodatie te kunnen organiseren. Een goede reden voor onze “recreanten-leden” om ook eens te komen kijken naar de activiteiten van onze atletiekafdeling. Over de komende activiteiten leest u meer in deze en volgende Nieuwsbrieven. En natuurlijk op onze actuele website. We vertrouwen erop dat het voor iedereen in alle opzichten een succesvol najaar gaat worden en melden ons weer in de volgende Nieuwsbrief.

 

Archief Overzicht