(on) Duidelijkheid over lidmaatschap

VAV mag zich verheugen in een ( traag ) groeiend aantal leden. Het lidmaatschap geldt voor een heel jaar en loopt –zoals op de website te lezen- van 01 januari tot 31 december. Opzeggen van het lidmaatschap moet volgens de statuten gebeuren op uiterlijk 15 november.

Soms blijkt echter dat er toch onduidelijkheid is over deze regel en dat leden die hun contributie per maand betalen, denken hun lidmaatschap ook per maand te kunnen opzeggen.

Dit is onjuist! Het lidmaatschap van een ( sport-) vereniging kan –ongeacht de contributietermijn(en)- alleen per jaar worden opgezegd.

Archief Overzicht