Uitdagingen in 2015

We zijn het nieuwe jaar enthousiast begonnen want 2015 heeft natuurlijk weer de nodige uitdagingen voor ons in het verschiet. Zo moeten we vaststellen dat het ledenaantal nog te laag is,in relatie tot de begroting 2015. Met wervingsactiviteiten zullen we moeten trachten het gewenste ledenaantal op peil te brengen en te handhaven. Op trainers gebied zijn de vacatures, ontstaan door het vertrek van Peter van Veen en Ruud Sokolowski, nog niet naar wens ingevuld. Ook hier is nog noodzakelijk werk aan de winkel. Positief is te melden dat de onderbezetting bij de pupillen-trainers binnenkort wordt opgeheven.

In de 1e vergadering van het jaar hebben we besloten om VAV bij de Atletiekunie aan te melden voor de organisatie van een Nederlands Kampioenschap ( b.v. Masters of Junioren ) in 2017.          Het is n.l. al weer enkele jaren geleden dat VAV een NK heeft georganiseerd.

Een geheel andere uitdaging is de vervanging van de bestuursleden Ina van der Schaaf en Leo Lansbergen. Beide hebben besloten hun bestuursfunctie, na de alg. ledenvergadering in mei, niet voort te zetten. Het bestuur stelt het zeer op prijs als kandidaten voor een bestuursfunctie zich nu reeds aanmelden, om zodoende alvast inzicht te krijgen en sfeer te proeven.

Het wordt een uitdagend jaar! 

Archief Overzicht