Financiele situatie in 2014 verbeterd

Het jaar 2014 was op financieel gebied een spannend jaar voor VAV. De doelstelling om de( herziene ) begroting op 31 december positief af te sluiten, bleek achteraf niet te hoog gegrepen. Door inspanningen op diverse gebieden – reductie van trainersvergoedingen,  inkomsten uit sponsoractiviteiten, terugdringen van verzekering (premie) en onderhoudskosten, hogere kantine-opbrengst, etc..-  zijn we erin geslaagd 2014 af te sluiten met een positief saldo van € 21.000,-. Een compliment aan iedereen die hieraan heeft bijgedragen. Toch zullen we ook in 2015 de liquiditeit scherp in de gaten moeten houden –er komt o.a. weer een huurverhoging aan van 2,5 % - om VAV financieel gezond te houden.

Archief Overzicht