Uit het bestuur

Na de Algemene Ledenvergadering in mei –waar drie bestuursleden zijn afgetreden- moest het bestuur, zoals gezegd, in afgeslankte vorm verder. De afgetreden bestuursleden zijn op de achtergrond nog wel beschikbaar om lopende zaken te vervolgen, echter het is voor de drie “achtergebleven” bestuursleden praktisch onmogelijk om een club als VAV met z’n drieën goed te besturen.

Inmiddels hebben zich drie potentieel nieuwe bestuursleden ( Robert Graver, Gerrit-Jan de Kleuver en Derick Kazemier ) bij het bestuur aangesloten. Zij zullen echter een flinke periode nodig hebben om zich in de bestuurlijke materie van VAV in te werken. We zijn er natuurlijk blij mee dat op deze manier ook de jongere generatie een aandeel neemt / gaat nemen in de bestuurlijke toekomst van VAV. Ondanks dat blijft de ( op) roep om meer vrijwilligers –ook voor een bestuursfunctie- onveranderd van kracht. 

Archief Overzicht