Sponsoractiviteit onverminderd

De sponsorcommissie van VAV blijft gestaag doorgaan met hun ( wervings-) activiteiten.

Zo zijn  nieuwe “bordsponsors” er de oorzaak van dat we de capaciteit voor reclameborden moeten uitbreiden. Door de gulle medewerking ( zoals materiaal schenking ) van bestaande sponsors hebben we  een nieuw uitgebreid bordenframe dichtbij de rondweg-oost kunnen plaatsen. ( foto ). Dit frame zal de komende tijd verder gevuld worden met kleurige borden van nog meer ( nieuwe ) sponsors.

Op vrijdag 3 juli a.s. organiseer de sponsorcommissie, voor de tweede keer in successie, een “sponsordag”. Daarmee willen we onze waardering en erkentelijkheid voor onze sponsors nog eens extra benadrukken.

Archief Overzicht