2016 actief tegemoet!

Zoals altijd zijn we ook 2016 weer enthousiast begonnen en we hopen dat enthousiasme het hele jaar vol te houden. Dat moet ook wel want er zijn ook nu weer voldoende uitdagingen die voor ons liggen.

Het jaar begon goed met onze sterke vertegenwoordiging op het Sportgala van 9 januari. Daarover verder meer. Ook wordt er druk gewerkt aan de uitbreiding van het trainerscorps en start binnenkort weer een opleiding voor wedstrijdjury. Dat zijn prima ontwikkelingen!

Wat nog niet naar wens gaat is de groei van ons ledenaantal, we willen zo graag weer ruim boven het aantal van 700 leden komen. Naast onze bekende beginnerscursussen zoeken we naar andere mogelijkheden om meer mensen –vooral jeugd-  voor VAV te interesseren. 

Een andere ( blijvende ) uitdaging is het werven van vrijwilligers die zich inzetten voor de  “organisatie” van VAV, zoals een bestuursfunctie of  commissielid. Het bestuur draait al geruime tijd met slechts drie (!) personen en het zal iedereen duidelijk zijn dat versterking hier meer dan noodzakelijk is. Anders wordt 2016 bestuurlijk  wel een heel zwaar jaar.

Laat 2016 het jaar worden waarin VAV weer op meerdere vlakken opveert en op organisatorisch maar vooral sportief gebied als vanouds zal bruisen!

Archief Overzicht