Looptrainers werken aan hun vaardigheden.

Op zaterdag 5 november organiseert de Atletiekunie, op Sportcentrum Papendal  te Arnhem, de 21’e Looptrainersdag. De Looptrainersdag is de jaarlijkse kennis- en ontmoetingsdag voor looptrainers, assistent-looptrainers en MiLa-trainers. Ruim 950 enthousiaste looptrainers hebben zich hiervoor ingeschreven, waaronder ook VAV trainers.

Zo’n Looptrainersdag bestaat uit het volgen van workshops en praktijktrainingen. Daarbij werken de trainers, op theoretische en praktische wijze  aan ( verbetering van ) hun competenties en vaardigheden. Vaardigheden zoals; didactiek, structureren, stimuleren/motiveren, overdragen etc.. Allemaal instrumenten die ze gebruiken bij de voorbereiding en uitvoering van hun trainersactiviteiten. Daarnaast is de onderlinge uitwisseling van kennis en ervaring natuurlijk ook van grote waarde. Door hun deelname en persoonlijke inbreng bij dit programma ontvangen de deelnemers extra punten voor hun trainerslicentie. En daar hebben de recreatielopers op hun beurt weer profijt van. Een goed opgeleide trainer draagt bij tot meer loopplezier.

We willen dit gewoon even onder de aandacht brengen en daarmee aangeven dat ( loop- ) trainers, buiten hun reguliere trainingsuurtjes, blijvend investeren in kennis en vaardigheden.

Archief Overzicht