VAV Denktank 2017 geactiveerd.

Op initiatief van Richard Achterberg en Richard van Keulen hebben op  woensdag 6 juli j.l. zo'n 50 VAV leden gezamenlijk nagedacht over de toekomst van de vereniging. Uitgangspunt hierbij was het motto “Wij zijn VAV”. Zonder de leden is er geen vereniging, met elkaar zijn we de vereniging  en daarin zullen we met elkaar, binnen de mogelijkheden die we hebben , moeten bijdragen aan het reilen en zeilen van VAV. We zullen als vereniging anders moeten gaan nadenken. Niet denken vanuit problemen maar juist vanuit kansen. Natuurlijk kost b.v. een indoor hal heel veel geld, maar zijn er investeerders die hierin mee willen. Natuurlijk is het lastig om jury leden te organiseren, maar dat moet niet een reden zijn om geen wedstrijden te organiseren. De vraag die we als vereniging onszelf moeten stellen is: Hoe gaan we dit realiseren? Wat hebben we hiervoor nodig? Wie hebben we hiervoor nodig? Wanneer willen we dit realiseren? Etc, etc. Alleen op die manier kunnen we verder met deze geweldige vereniging. Dat was  de drijfveer voor deze avond.

Archief Overzicht