Contributie


Hieronder vindt u de contributiebedragen.
Alle bedragen zijn in Euro's.

  Automatische Incasso (incasso bedrag 4,80 / jr)
 
  2024  
                                 Jaarbetaling      
Mini pupillen 110,00      
Pupillen 154,50      
Junioren C/D 178,00      
Junioren A/B 203,50      
Senioren atletiek 203,50      
         
Licentielid 55,00      
         
TrimFit 198,00      
Nordic Walking 198,00      
Sportief Wandelen 198,00      
         
Loopgroepen 198,00      
         
VB groep 162,00      
         
Gezinscontributie 408,00       
         
Inschrijfgeld (eenmalig) 18,50      
         
Opslag automatische incasso 4,80      

Lidmaatschap
Het lidmaatschap is gelijk aan het kalenderjaar. Opzeggingen voor het komende jaar moeten uiterlijk 15 november gemeld zijn bij de ledenadministratie. Klik hier om af te melden

Betaling
De contributie wordt voldaan per automatische incasso. U machtigt VAV voor het jaarlijkse of maandelijkse bedrag. U heeft de mogelijkheid om de contributie éénmalig, eind januari of einde maand van inschrijving, of maandelijks aan het eind van iedere maand door ons te laten incasseren.

Blessures
Wanneer een blessure is ontstaan wordt dit in eerste instantie gemeld bij de trainer. In overleg met de trainer wordt besloten of de training in aangepaste vorm kan worden voortgezet of wordt doorverwezen naar arts of fysiotherapeut. Vervolgens wordt zo nodig in overleg met betrokkenen een alternatieve trainingsmogelijkheid aangeboden.