Kort voor de start van de zomervakantie nog een goed gevulde nieuwsbrief, met overwegend goede berichten.
In deze nieuwsbrief aandacht voor de "toekomst van VAV" , een update van de Combinatiefunctionaris en natuurlijk mooie sport!
Een zonnige vakantie gewenst ! Lees de online versie door deze link te kopieren en plakken in uw browser: https://www.vav-veenendaal.nl/index.php?page=_newsbrief:117:

VAV Veenendaal

VAV Veenendaal

Start Nieuwsbrief juni 2017 nr. 7

 
 

Beste ,

Kort voor de start van de zomervakantie nog een goed gevulde nieuwsbrief, met overwegend goede berichten.

In deze nieuwsbrief aandacht voor de "toekomst van VAV" , een update van de Combinatiefunctionaris en natuurlijk mooie sport!

Een zonnige vakantie gewenst !

 

Bestuur

 

Denk mee over ( de toekomst van ) VAV

Maandag 26 Juni

In aansluiting op de eerder gestuurde e.mail, willen we in deze nieuwsbrief nog eens aandacht vragen voor de “DENKTANK – bijeenkomst op 6 juli a.s. Richard van Keulen en Richard Achterberg hebben het initiatief genomen om met zo veel mogelijk  betrokken leden en ouders te spreken over de toekomst van onze vereniging. Met de toekomst van VAV wordt bedoeld; de route naar 2022. Je zou kunnen denken aan vraagstukken als:   *   Structuur vereniging, is deze actueel, up to date en werkbaar?   *   Waar willen we heen als VAV en hoe komen we daar?   *   Meer-jaren beleidsplan, wat worden onze doelstellingen als vereniging?   *   Accommodatie, bieden we alles aan wat we als vereniging willen/kunnen    aanbieden?   *   Hoe gaan we onze vereniging op de kaart zetten, lokaal, regionaal,  landelijk.   *   Hoe kunnen we het ledental laten groeien.   *   Waar hebben onze leden behoefte aan, niet dat alles kan, maar openstaan voor nieuwe ideeën. Natuurlijk kun je als “meedenker” andere belangrijke onderwerpen aan de orde stellen. Belangrijk is dat er “in de breedte” meegedacht en gesproken wordt over de VAV in de naaste toekomst. In de breedte betekent dat zo veel mogelijk leden uit de diverse sectoren aan het overleg deelnemen. Dus nogmaals een dringende oproep aan jullie; kom op 6 juli naar de DenkTank bijeenkomst en draag bij aan het toekomstig beleid. U kunt zich aanmelden door een email te sturen naar:  vavdenktankevent@gmail.com
Meer lezen

Technische zaken

 

Geslaagd voor GALM trainers certificaat.

Maandag 26 Juni

In maart en april hebben Kees van Ojik, Bé Hoving en ik  –Margreet Helder- een GALM-scholing gevolgd in Wageningen. GALM is een sportprogramma voor 55-plussers waarbij in anderhalf jaar tijd verschillende sporten worden aangeleerd. Daarna kunnen de deelnemers kiezen welke sport zij willen gaan beoefenen. Omdat wij Trimfitlessen geven, was het voor ons heel zinvol om deze cursus te volgen. Wij hebben geleerd hoe je een sport moet aanleren, en allerlei ideeën gekregen voor nieuwe spelvormen die we tijdens de training kunnen gebruiken.   Tijdens of na de cursus moesten we enkele uren stage lopen bij ervaren GALM-docenten en ook daar deden we inspiratie op voor onze lessen. Al met al was het een leuke en leerzame cursus. Nadat de stages waren afgerond, kregen we een certificaat. Mooi hè?   Bé Hoving,  Kees van Ojik en Margreet Helder 
Meer lezen

Algemeen nieuws

 

Van de Combinatiefunctionaris Atletiek.

Maandag 26 Juni

Afgelopen half jaar ben ik begonnen met kennismakingslessen te geven op de Veenendaalse basisscholen. Als eerste stond het project “School en Sport” op het programma.  Dit project wordt 2x per jaar 3 weken achter elkaar aangeboden aan de basisscholen, zij kunnen zich vrijwillig inschrijven door te kiezen uit een aanbod van sportlessen. Atletiek is altijd een goed gekozen onderdeel en ook dit jaar. Dit betekend dat er 4 scholen, 13 uur en ongeveer 350 leerlingen gedurende 3 weken zich bezig hebben gehouden met atletiek.
Meer lezen
 

Atletiek project REN – SPRING – GOOI van start

Maandag 26 Juni

( Hans Veldhuis ) Vanaf mei is de Atletiekunie gestart met een pilot “Ren Gooi Spring” hiervoor heb ik 3 scholen in Veenendaal mogen inschrijven. Ook hier is een lessenreeks van 3 weken aangeboden waarin alle . Om de concentratie van de leerlingen te optimaliseren voor en tussen de lessen door introduceren we de beweegminuut met Dafne Schippers & Epke Zonderland. De beweegminuut met Dafne & Epke is een speciaal samengesteld programma waarin kinderen op een leuke en laagdrempelige manier gaan bewegen. Als eerste hebben we scholen gekozen dichtbij onze atletiekbaan. De bedoeling is immers dat we op deze manier meer jeugdleden krijgen.
Meer lezen
 

VAV blijft actief op diverse fronten

Maandag 26 Juni

Het volgende halfjaar zal ook het School en Sport programma weer gedraaid worden Dan zal ik nog meer scholen bezoeken om kennismakingslessen te geven. Voorts werken we weer mee aan het (S)coolrunning project  en zijn we met de CSV in overleg over  het invullen van een keuze blok van 10/12 weken voor atletiektrainingen. We houden u op de hoogte.   Met sportieve groet, Hans Veldhuis,  Combinatiefunctionaris Atletiek.
Meer lezen
 

Oud Papier inzameling bij VAV stopt!

Maandag 26 Juni

De inzameling van oud papier bij VAV stopt! Vorig jaar hebben we al gemeld dat de inzameling -we hadden toen nog één container ter beschikking- niet meer lonend was. Belangrijkste oorzaken waren ; de lage papierprijs en het feit dat er meer oud karton ( lege dozen etc. = 50 % luchtvolume ) dan  echt papier wordt ingeleverd. We hebben nu langdurig een proef gedaan met drie (3) containers, waardoor de “ophaalkosten” relatief lager zijn. Ondanks dat moeten we vaststellen dat opbrengst te minimaal is en niet opweegt tegen  de tijd en energie die we erin moeten steken.   Wellicht als in de toekomst de oud-papierprijs weer flink stijgt, doen we weer een poging daarmee de clubkas te spekken. Voor nu; alle leden die jaren lang trouw hun oud papier t.b.v. de club hebben ingeleverd: bedankt daarvoor!!    
Meer lezen

Wedstrijden

 

Nieuw P R op de 5 km voor Dirk van Sijpveld

Maandag 26 Juni

Eindelijk onder de 16 minuten gelopen op de 5KM: 15:32.05! Afgelopen vrijdag 16 juni gefinisht als vierde in de tweede serie tijdens het Tartletos Loopgala in Wageningen. ( Het Tartlétos Loopgala wordt sinds 1998 georganiseerd door studenten atletiekvereniging Tartlétos uit Wageningen.) Het doel was om te finishen rond de 15:55. Met hulp van "haas" Sander Koot liep ik ontspannen in de tweede groep tot het afgesproken 3 km punt (doorkomst 9:31). Vervolgens zelf fors kunnen versnellen in de laatste twee kilometer, en naar de eerste groep toe kunnen lopen. Een persoonlijke verbetering van 33 seconden!   Dankjewel supporters!   Dirk van Sijpveld.
Meer lezen
 

VAV mannen-seniorenploeg handhaaft zich knap!

Maandag 26 Juni

Bij de laatste competitiewedstrijd van de 1e divisie –op 18 juni op onze eigen accommodatie- heeft onze senioren mannenploeg zich keurig weten te handhaven in de eerste divisie. De opdracht was om bij de eerste acht van de twaalf  deelnemende ploegen te eindigen en dat is ruimschoots gelukt. VAV eindigde de wedstrijd met 27 punten meer dan de naaste concurrent, SPADO uit Bergen op Zoom. Ook onze wedstrijdorganisatie kan trots terug kijken op een geslaagde wedstrijd. De zware delegatie officials van de Atletiekunie, de deelnemende atleten en hun coaches, ze waren allen zeer tevreden over de organisatie en accommodatie. Dit ook mede dankzij de voortreffelijke inzet van ons jury corps en, heel belangrijk,  het vele voorbereidende werk van onze technische ploeg onder leiding van Adri Memelink! Het organiseren van een “zondagwedstrijd” op dit niveau is voor VAV geen routinewerk dus we zijn best tevreden met dit succes en de  positieve publiciteit. ( foto; "top" atlete in actie )  
Meer lezen

Evenementen

 

Opbrengst Pontjesloop 2017 dit jaar t.g.v. VAV

Maandag 26 Juni

Dit jaar viel de Pontjesloop in de week van de Avondvierdaagse, geen goede match maar andere weken gaf ook problemen. Dinsdagavond 13 juni gingen 31 wandelaars van start ( foto ) met prachtig wandelweer en zij werden vergezeld door een Friese Stabij, hij wees ons de weg door het bos en over de Neder-Rijn. Het was gezellig onderweg en na afloop was er koffie of thee met een koekje. En die hond, die was niet van ons.   Woensdagavond 14 juni waren de hardlopers aan de beurt, 28 lopers en enkele fietsers ter ondersteuning. Het was iets warmer dan de dag ervoor maar dat mocht de pret niet drukken. Binnen no-time zaten ook zij aan de koffie of thee.   Donderdagavond 15 juni de 2e groep hardlopers. Het deelnemersaantal 24 was laag, logisch daar het de laatste dag van de Avondvierdaagse was. De temperatuur was weer een graatje gestegen t.o.v. de dag ervoor maar het was goed te doen.   Ondanks dat er minder deelnemers waren dan vorig jaar was de opbrengst voor het goede doel best wel hoog. Dit kwam door de medewerking van de Pontjesbazen en wat giften. VAV organiseert al veel voor goede doelen, dus dit keer maar eens aan ons zelf gedacht. Zo is € 218,45 overhandigd aan onze penningmeester als bijdrage voor de nieuwe hoogspringmat.    
Meer lezen
 

Ouder- en kind dag 2017 zeer succesvol

Maandag 26 Juni

Op 24 juni was bij VAV weer de jaarlijkse ouder- en kinddag. Op deze dag konden de broertjes, zusjes en ouders van de jeugdleden kennismaken met de sport. De opkomst was groot! Maar liefst 70 ouders en kinderen mochten verschillende onderdelen van de atletieksport uitproberen. Het regende deze ochtend, maar dat mocht zeker de pret niet drukken! Dit jaar waren de onderdelen speerwerpen, sprint en verspringen aan de beurt. Ook was er een leuk estafette parcours uitgezet, waarin samenwerken heel belangrijk was. Ouders en kinderen zaten twee aan twee met de benen aan elkaar vast en moesten op die manier het einde van het parcours zien te halen. Aan het einde van de ochtend kon iedereen nog zijn/haar kwaliteit op de 600 meter laten zien. Op deze dag konden de kinderen aan hun familieleden laten zien wat hun sport nu daadwerkelijk inhoud. Veel ouders werden ook geconfronteerd met het feit dat het allemaal niet zo makkelijk is als het lijkt. Iedereen van jong naar oud deed wel super enthousiast mee! Er werd afgesloten met een drankje en een broodje kroket. Het was ook dit jaar weer een enorm succes en het is zeker  voor herhaling vatbaar!! Met dank aan de vrijwilligers; Bente, Fenna, Jolein, Sterre, Joanna, Tom, Rodger, Tygo en Simon. De Jeugdactiviteitencommissie
Meer lezen
 

Wandelen en Rennen voor hospice Berkenstein

Maandag 26 Juni

De hospice Berkenstein organiseert vanaf 16 september  de “Week van de Hospice”. Een aantal activiteiten, waarmee men de financiële positie van de hospice wil versterken. De Week van de Hospice start met een sportieve activiteit onder het motto; “wandelen en lopen voor Berkenstein”. VAV ondersteunt en helpt mee met de organisatie van dit sympatieke sponsor-evenement . Op zaterdag 16 september zal vanaf de Berkenstein-locatie Vondellaan de start plaats vinden van zowel het wandel- als het hardloop evenement. We gaan ervan uit dat ook menig VAV wandelaar en ( hard-) loper aan dit evenement wil deelnemen, dus zet 16 september 2017 alvast in de agenda. Voor meer informatie:Wil je wandelen: klik hierKlik hier voor de Berkensteinrun
Meer lezen

HZW - Sponsor Nieuwsbrief

 

HZW Sponsor van de VAV-Nieuwsbrief

Zondag 1 Juni

Deze nieuwsbrief wordt mede mogelijk gemaakt door HZW accountants & belastingadviseurs.  
Meer lezen
 
   
   
 

© Copyright 2024 VAV Veenendaal | Powered by AllUnited

AllUnited logo