Denk mee over ( de toekomst van ) VAV

In aansluiting op de eerder gestuurde e.mail, willen we in deze nieuwsbrief nog eens aandacht vragen voor de “DENKTANK – bijeenkomst op 6 juli a.s.

Richard van Keulen en Richard Achterberg hebben het initiatief genomen om met zo veel mogelijk  betrokken leden en ouders te spreken over de toekomst van onze vereniging.

Met de toekomst van VAV wordt bedoeld; de route naar 2022. Je zou kunnen denken aan vraagstukken als:

  *   Structuur vereniging, is deze actueel, up to date en werkbaar?

  *   Waar willen we heen als VAV en hoe komen we daar?

  *   Meer-jaren beleidsplan, wat worden onze doelstellingen als vereniging?

  *   Accommodatie, bieden we alles aan wat we als vereniging willen/kunnen    aanbieden?

  *   Hoe gaan we onze vereniging op de kaart zetten, lokaal, regionaal,  landelijk.

  *   Hoe kunnen we het ledental laten groeien.

  *   Waar hebben onze leden behoefte aan, niet dat alles kan, maar openstaan voor nieuwe ideeën.

Natuurlijk kun je als “meedenker” andere belangrijke onderwerpen aan de orde stellen. Belangrijk is dat er “in de breedte” meegedacht en gesproken wordt over de VAV in de naaste toekomst. In de breedte betekent dat zo veel mogelijk leden uit de diverse sectoren aan het overleg deelnemen.

Dus nogmaals een dringende oproep aan jullie; kom op 6 juli naar de DenkTank bijeenkomst en draag bij aan het toekomstig beleid.

U kunt zich aanmelden door een email te sturen naar:  vavdenktankevent@gmail.com

Archief Overzicht