In deze nieuwsbrief besteden we aandacht aan zowel sport als organisatorische onderwerpen.
We zouden ook graag iets vertellen over de planning van a.s. renovatie van de atletiekbaan, echter
de concrete informatie hierover ontbreekt nog.
Wel kunt u binnenkort een bericht ontvangen betreffende de A V G  ( Algemene Verordening Gegevensbescherming. )  Lees de online versie door deze link te kopieren en plakken in uw browser: https://www.vav-veenendaal.nl/index.php?page=_newsbrief:129:

VAV Veenendaal

VAV Veenendaal

Start Nieuwsbrief Mei / Juni 2018 nr. 6

 
 

Beste ,

In deze nieuwsbrief besteden we aandacht aan zowel sport als organisatorische onderwerpen.

We zouden ook graag iets vertellen over de planning van a.s. renovatie van de atletiekbaan, echter

de concrete informatie hierover ontbreekt nog.

Wel kunt u binnenkort een bericht ontvangen betreffende de A V G  ( Algemene Verordening Gegevensbescherming. ) 

 

Bestuur

 

Algemene Ledenvergadering slecht bezocht.

Dinsdag 5 Juni

Ondanks de vroegtijdige en veelvuldige uitnodigingen, hebben slechts enkele ( ca. 25 ) leden van VAV op 30 mei de ALV bijgewoond. Dat is op een bestand van ca. 650 leden een bedroevend klein aantal. Buiten de aanwezigen en een tiental die de moeite namen kennis te geven van verhindering, bestaat er blijkbaar nauwelijks interesse in het reilen en zeilen van de club. Dat is voor het bestuur en een handvol toegewijde vrijwilligers wederom een teleurstellende ervaring. Het kost het ( onderbezette ) bestuur en andere actieve vrijwilligers best veel tijd en energie om de VAV trein financieel en organisatorisch op de rails te houden en zij zijn zich er zeer van bewust dat het gebrek aan belangstelling voor vacante vrijwilligers-functies risico’s met zich meebrengt. Zo is er b.v. al enkele jaren geen actieve sponsorcommissie, dat betekend een groot risico op teruglopen van sponsor inkomsten. Het bestuur doet een dringende oproep om te komen tot de vorming van een ( 3 personen ) Vrijwilligerscommissie die het invullen van de vacante functies structureel ter hand gaat nemen.  
Meer lezen

Penningmeester

 

VAV financieel stabiel!

Dinsdag 5 Juni

Tijdens de ALV van 30 mei j.l. heeft penningmeester Albert van Kooten een toelichting gegeven op de Jaarrekening 2017. Het exploitatieresultaat gaf een positief bedrag van ruim € 5.000,- te zien. Daarnaast is vastgesteld dat de financiële situatie van VAV al enkele jaren een stabiel karakter vertoont. Dit is m.n. te danken aan de inzet en het consequent “behoudend”  beleid van de penningmeester, waarvoor hij tijdens de ALV de complimenten in ontvangst kon nemen! De kascontrolecommissie –Arnold Bos en Leo lansbergen- heeft na controle van de boeken geadviseerd om het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid, met de restrictie dat er een beter beheer moet komen m.b.t. de kasgeldstroom van de kantine.  
Meer lezen

Technische zaken

 

Trainers-Bestuur Overleg

Dinsdag 5 Juni

Op 16 mei heeft het ( half-) jaarlijks overleg tussen de trainers en het bestuur plaats gevonden. Daarbij waren ca. 15 trainers uit de afdelingen atletiek, loopgroepen en recreatiesport ( trim-fit, sportief wandelen en N. Walking ) aanwezig. Tijdens dit overleg worden diverse, uiteenlopende ( trainers-) onderwerpen besproken. Trainers zijn een belangrijke schakel tussen de actieve leden en bestuur c.q. commissies. Onderwerpen als de Opstartcursus, Ledenaantal- en Administratie, Blessureleed, Vrijwilligersinzet, Renovatie, Materiaalbeheer, Bijscholing trainers, EHBO-Reanimatie en het Jubileumjaar 2019  zijn in het overleg van 16 mei meer en minder uitvoerig besproken. We zullen in deze nieuwsbrief geen verslag doen van het overleg maar over het onderwerp “Blessure leed” heeft Aart Adriaanse een advies-artikeltje  geschreven en dat vind u wel in de nieuwsbrief terug.  
Meer lezen
 

WAT TE DOEN BIJ EEN BLESSURE

Dinsdag 5 Juni

Veel zal afhangen wat voor soort blessure het is. Moet men absolute rust houden dan zijn we gauw klaar met dit bericht Moet men wel  proberen om in beweging te blijven dan zijn er  verschillende oplossingen te bedenken. Je kan binnen je eigen groep met de trainer een oplossing proberen te vinden met een aangepaste training op de baan ( in het bos is dat moeilijker ) Je kan je tijdelijk aansluiten bij een van de trimfit- wandel – of nordic walking groepen. Er zijn diverse trainingstijden op verschillende dagen. Bij deze groepen zijn verschillende variaties mogelijk qua belasting en intensiviteit. Wat erg belangrijk is dat je betrokken blijft bij de sport en de vereniging en dat kan de genezing bevorderen. Wat je nooit moet doen je lidmaatschap van VAV opzeggen als de blessure te genezen is en achter de geraniums gaan zitten.  BLIJF ACTIEF Een voorbeeld: De woensdagavond sportief wandel groep  loopt in een uur ca. 4 km. De zaterdagmorgen sportief wandel groep in ruim 5 kwartier   5  a  6 km. De training trim fit op de baan  kan  eerder aangepast worden dan in het bos. U ziet er is variatie genoeg bij VAV en dat is ook de kracht van VAV   A Adriaanse
Meer lezen

Algemeen nieuws

 

Ouder-Kinddag 2018 onder een stralende zon.

Dinsdag 5 Juni

De Jeugd Activiteitencommissie het geen betere dag kunnen plannen dan die 26e mei. Onder een wolkeloze lucht en bij een temperatuur van ruim 25 ºC werd de Ouder-Kinddag 2018 een groot feest. Er waren totaal ongeveer 65 deelnemers en ze moesten sprinten, verspringen, kogel stoten en fluitraket werpen. Dat alles was voor een aantal ouders nog een hele uitdaging waarbij ze van de kinderen nog veel konden leren. Tenslotte stond er ook nog een 600 meter op het programma, maar vanwege de hitte werd die ingekort tot een 400 meter. Als afsluiting hebben ze gezellig met elkaar een broodje gegeten. Het was een warme en zeer geslaagde dag. Met dank aan de inzet van de Jeugdcommissie en jeugdtrainers.
Meer lezen

Wedstrijden

 

“Zonnige” prestaties CD junioren.

Dinsdag 5 Juni

Op 19 mei hebben onze  CD junioren in Haarlem deelgenomen aan de 2e competitiedag. Het was een dag met bewolking en motregen maar met zonnige prestaties en hier en daar een donkere wolk. Wederom zijn veel persoonlijke prestaties verbeterd. De meisjes D begonnen met de 4x80m en hier liep Elles een blessure op waardoor er buiten het wisselvlak gewisseld werd, door de blessure kon de estafette ook niet overgelopen worden. Door twee uitvallers op de 1000m konden we ook hier niet het maximaal aantal haalbare punten vergaren. De meiden eindigden in de middenmoot. De jongens D eindigden op de 3e plaats vlak achter de nummer twee. Job veroverde op de 80m zelfs een 1e plaats en Sven eindigde op al z’n 3 onderdelen binnen de eerste drie. Ook hier weer veel verbeteringen van de PR’s. Bij de meiden C missen we nog steeds 2 toppers ivm blessures. Hierdoor hebben we een minimale bezetting en als er dan nog iemand gediskwalificeerd wordt omdat ze iets te vroeg naar binnen liep, zonder iemand te hinderen is dat jammer maar bied wel perspectief voor de laatste wedstrijd. Ereplaatsen waren er voor: Rosella 1e op de 150m en 3e bij het speerwerpen, Meike 3e bij de 800m en 2e bij het discuswerpen, Suus 1e bij de 80mh en Jiska 3e bij het hoogspringen. Uiteindelijk resulteerde dit in een 2e plaats in de poule. De jongens C wisten  een knappe 3e plek te veroveren. Met een persoonlijk record wist Bjorn een 2e plek te pakken bij het speerwerpen.  
Meer lezen
 

Competitiewedstrijd 1e divisie brengt mooie atletiek.

Dinsdag 5 Juni

Ook dit jaar is het onze wedstrijdorganisatiecommissie weer gelukt om een Seniorenwedstrijd 1e divisie naar Veenendaal te halen. Op zondag 27 mei lieten 15 verenigingen, waaronder VAV,  zich vertegenwoordigen door hun  ( top-) atleten om de nodige competitiepunten te scoren. Ondanks enkele fraaie persoonlijke prestaties is het ons eigen mannenteam jammer  genoeg nog niet gelukt om zich uit de onderste regio van de ranglijst omhoog te werken. Desondanks hebben de VAV atleten, evenals de aanwezige supporters, met volle teugen genoten van de sportieve krachtmeting met de “atletiektop” van Nederland. Het werd een wedstrijd die, mede door de warmte in de ochtend en regen in de middag, geen recordregen maar wel veel mooie atletiek bracht.  De wedstrijdleiding, scheidsrechters en juryleden waren unaniem tevreden over de prima organisatie van deze 2e competitiewedstrijd.    
Meer lezen

Evenementen

 

Atletiek promotie op Scheepjeshofplein.

Dinsdag 5 Juni

Team Veenendaal en Sportservice Veenendaal werken hard aan het promoten van sport en bewegen in Veenendaal. Al diverse attractieve evenementen zijn dit jaar door het enthousiaste team gerealiseerd. Zo werd op 26 mei op het Scheepjeshofplein een complete Polsstok-hoog installatie –met aanloop vanuit de Hoogstraat- opgebouwd. VAV –m.n. Martijn van de Peppel- heeft een belangrijke ondersteunende rol gespeeld bij dit promotie evenement. Vanaf 11:30 tot 17:00 uur werd er o.a. door VAV-atleten een presentatie- wedstrijd gehouden, waarbij met korte onderbrekingen de lat hoger en hoger werd gelegd. Het komende en gaande publiek bleef regelmatig een tijd staan om de prestaties van de springers te bewonderen. Ook al werd er geen record gesprongen, het evenement is als promotie voor de atletieksport zeer geslaagd!
Meer lezen

HZW - Sponsor Nieuwsbrief

 

HZW Sponsor van de VAV-Nieuwsbrief

Zondag 1 Juni

Deze nieuwsbrief wordt mede mogelijk gemaakt door HZW accountants & belastingadviseurs.  
Meer lezen
 
   
   
 

© Copyright 2024 VAV Veenendaal | Powered by AllUnited

AllUnited logo