(S)coolrunning

In de periode 2008-2011 heeft VAV deelgenomen aan het Irun2bfit project. Vanaf 2012 wordt dit in enigszins gewijzigde voortgezet in het project (S)coolrunning. Hiervoor is een nieuw convenant voor  afgesloten.

Het samenwerkingsverband (S)coolrunning Veenendaal wordt gevormd door:
• Ichthus College
• Christelijk Lyceum Veenendaal
• CSV
• Veenendaalse Atletiek Vereniging
• Sportservice Veenendaal
• Gemeente Veenendaal

In een periode van 10 weken aansluitend aan de zomervakantie wordt aan alle leerlingen van de 2e klassen van de Veense middelbare scholen, door een aantal VAV trainers een trainingsprogramma aangeboden. De leerlingen bezoeken daarvoor klassikaal de VAV accommodatie. In overleg met de vakdocenten wordt een programma samengesteld waarbij de nadruk ligt op looptechniek en conditie opbouw. Desgewenst kunnen ook technische atletiek onderdelen aan bod komen.