Persoonlijke gegevens
Achternaam *
Tussenvoegsel
Voornaam *
Voorletters *
Geboortedatum *
*
*
Land *
Postcode *
Huisnummer *
Straat
Plaats
Telefoon
Mobiel
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
E-mail
IBAN nr.
T.n.v.
Activiteiten
AtletiekCategorie*
Atletiekunie nummer
LoopgroepenCategorie*
Atletiekunie nummer
Nordic WalkingCategorie*
Atletiekunie nummer
Sportief wandelenCategorie*
Atletiekunie nummer
Trim-fitCategorie*
Atletiekunie nummer
Vragen
Lid van andere vereniging?
Naam van andere vereniging
KNAU licentie nr.
Aanmeldings datum
Wedstrijdlicentie
Meldt zich aan voor de groep van
Gezinscontributie
Alleen licentielid
Trainer
 
Akkoord automatische incasso
*Hierbij machtig ik VAV om doorlopende incasso-opdrachten naar mijn bank te sturen
om een bedrag van bovenstaand IBAN af te schrijven wegens de contributie en andere verenigingsbijdragen.
Een automatische incasso kan tot 8 weken na de afschrijving gestorneerd worden via uw eigen bank.
Machtigingsversterking
Indien lid jonger dan 18 jaar is, verklaart de wettelijk vertegenwoordiger akkoord te zijn met bovenstaande
en vult haar of zijn naam in in andere gevallen de naam van het lid invullen..
*Handtekening lid of wettelijk vertegenwoordiger
Gaarne uw naam invullen, deze wordt als handtekening beschouwd
 
Vrijwilligerswerk
In een gezonde vereniging moet veel werk worden verzet. Een gezonde
vereniging kan dan ook niet zonder vrijwilligers. Daarom luidt één van de
doelstellingen van het Meerjarenbeleidplan van VAV:
Alle leden dienen, d.m.v. vrijwilligerswerk, een actieve bijdrage te leveren aan VAV.
 
Het lidmaatschap van VAV houdt dus tevens in dat u minimaal twee dagdelen per jaar
of tijdens een eenmalig evenement beschikbaar bent als vrijwilliger.
 
Vrijwilligerstaak afkopen
Leden en ouders van jeugdleden kunnen ervoor kiezen om hun vrijwilligerstaak af te
kopen. Hoewel wij het afkopen niet aanmoedigen is het denkbaar dat het u niet past.
De keuze is uiteindelijk aan u. De hoogte van het afkoopbedrag wordt jaarlijks
vastgesteld en wordt geïnd via automatische incasso. (Max. 1 afkoopbedrag per adres).
Voor meer informatie, klik op de knop ledenadministratie en dan op contributie.
 
Maak uw keuze, wel of geen vrijwilligerswerk
*
 
Functies waaraan u kunt denken zijn:
Maak hieronder uw keuze voor het werk waar uw interesse naar uit gaat
(meerdere opties zijn mogelijk)
 
Opmerking