AB Junioren, Senioren en Masters

Dit is de groep atleten vanaf 15 jaar. Bij deze groep is een verschil in benadering te maken tussen de B-junioren, deze hebben als doel zich fysiek verder te ontwikkelen, en de oudere atleten die op een plezierige wijze atletiek willen beoefenen met eigen doelstellingen als uitgangspunt.

Bij VAV traint deze groep samen, maar de persoonlijke ontwikkelingen staan voorop. Hierbij is er aandacht voor de optimalisering van de atletiek-specifieke vaardigheden. Er wordt niet direct in verschil gemaakt in leeftijd (natuurlijk wordt er rekening gehouden met de persoonlijke belastbaarheid) maar vooral in het onderdeel waar jouw eigen voorkeur naar uit gaat. Je hebt dus de gelegenheid om een of meerdere onderdelen te trainen en je wordt aan een trainer (mentor) gekoppeld van het onderdeel waar jouw voorkeur ligt. Voor de groepsbinding vinden we het belangrijk dat de algemene warming-up gezamenlijk plaats vindt.

Sprintgroep
Omdat snelheid belangrijk is voor bijna alle onderdelen is deze groep op maandag veel bezocht. Op maandag wordt  vooral op de korte sprint, en op woensdag de lange sprint, getraind.

Springen en werpen
Deze groep traint voornamelijk op dinsdag. Hoewel de basistechnieken bij de meeste atleten bekend zijn vindt er een verfijning plaats op basis van individuele mogelijkheden.  Waarbij bij het springen effectiever wordt omgegaan met (schijn)rotatie en bij het werpen de afwerpsnelheid gemaximaliseerd wordt.

Polsstokhoogspringen
Hoewel we pas vanaf deze leeftijd gaan specialiseren vind je bij deze groep ook jongere atleten die zich hierin willen specialiseren. Omdat het een complexe techniek is en er op hoogte wordt gewerkt staat veiligheid hier voorop. Er wordt gekeken naar de persoonlijke mogelijkheden van een atleet en hoe we deze complexe techniek kunnen verfijnen waarbij de aanloopsnelheid wordt verhoogd.

Midden- en lange afstand
Deze groep is opgesplitst in de korte MiLa en de lange MiLa. Bij de korte MiLa trainen vooral jeugdige atleten die zich willen specialiseren tot de 1500 meter. Deze groep traint op maandag, woensdag en donderdag waarbij op maandag en woensdag samen met de sprintgroep de warming-up en loopscholing plaats vindt. De MiLa lang traint op dezelfde dagen alleen onder een andere trainer. Bij deze groep is de gemiddelde leeftijd iets ouder en wordt er voornamelijk getraind op de lange afstand.

Wedstrijden
Er wordt zowel als team (competitie) als individueel deelgenomen aan diverse wedstrijden. Atleten bepalen (samen met de trainers) het wedstrijdprogramma. Waarbij deelnamen aan VAV georganiseerde wedstrijden natuurlijk vanzelfsprekend is (zie de VAV wedstrijdkalender).