Contributie


Hieronder vindt u de contributiebedragen.
Alle bedragen zijn in Euro's.

  Automatische Incasso (incasso bedrag 4,80 / jr)
 
  2023  
                                 Jaarbetaling      
Mini pupillen 107,00      
Pupillen 150,00      
Junioren C/D 173,00      
Junioren A/B 197,50      
Senioren atletiek 197,50      
         
Licentielid 52,50      
         
TrimFit 192,50      
Nordic Walking 192,50      
Sportief Wandelen 192,50      
         
Loopgroepen 192,50      
         
VB groep 157,00      
         
Gezinscontributie        
         
Inschrijfgeld (eenmalig) 18,50      
         
Afkoop vrijwilligerswerk 25,00      

Lidmaatschap
Het lidmaatschap is gelijk aan het kalenderjaar. Opzeggingen voor het komende jaar moeten uiterlijk 15 november gemeld zijn bij de ledenadministratie. Klik hier om af te melden

Betaling
De contributie wordt voldaan per automatische incasso. U machtigt VAV voor het jaarlijkse of maandelijkse bedrag. U heeft de mogelijkheid om de contributie éénmalig, eind januari of einde maand van inschrijving, of maandelijks aan het eind van iedere maand door ons te laten incasseren.

Vrijwilligerswerk
In een gezonde vereniging moet veel werk worden verzet. Een gezonde vereniging kan dan ook niet zonder vrijwilligers. Daarom luidt één van de doelstellingen van het Meerjarenbeleidplan van VAV: Alle leden dienen, d.m.v. vrijwilligerswerk, een actieve bijdrage te leveren aan VAV.
Het lidmaatschap van VAV houdt dus tevens in dat u minimaal twee dagdelen per jaar of tijdens een eenmalig evenement beschikbaar bent als vrijwilliger.

Afkoop vrijwilligerswerk
Leden en ouders van jeugdleden kunnen ervoor kiezen om hun vrijwilligerstaak af te kopen. Hoewel wij het afkopen niet aanmoedigen is het denkbaar dat het u niet past. De keuze is uiteindelijk aan u. 
De hoogte van het afkoopbedrag is 25 euro per jaar, per lid (maximaal 1 afkoopbedrag per adres). Dit bedrag wordt via automatische incasso geïnd. 

Blessures
Wanneer een blessure is ontstaan wordt dit in eerste instantie gemeld bij de trainer. In overleg met de trainer wordt besloten of de training in aangepaste vorm kan worden voortgezet of wordt doorverwezen naar arts of fysiotherapeut. Vervolgens wordt zo nodig in overleg met betrokkenen een alternatieve trainingsmogelijkheid aangeboden.