Algemene Ledenvergadering 24 mei

Op woensdag 24 mei a.s. wordt de Algemene Ledenvergadering gehouden.

Een ALV die niet alleen voor het bestuur maar juist voor u als lid van belang is.

Sinds de corona-periode hebben veel amateur sportverenigingen om verschillende redenen  moeite om de club zowel organisatorisch als financieel gezond en draaiende te houden.

VAV is daarop geen uitzondering! Het bestuur wil over het gevoerde beleid verantwoording afleggen, het is dus van belang dat de leden zich daarvan op de hoogte stellen.

Dus kom op 24 mei, 19:30 uur naar de ALV en…. denk en praat mee.

 secretariaatsverslag_2022.docx

verslag_alv_25_mei_2022.docx

vav_resultaat_2022.xlsx

vav_balans_per_31_12_2022.xlsx

agenda_algemene_leden_vergadering_d.docx

 

Verenigingsnieuws Overzicht