Uit het bestuur

Beste leden.

Voor zover nog niet gedaan, wil het bestuur u allen alsnog een gezond en sportief 2014 wensen. Zo'n jaarwisseling lijkt heel wat maar voor je er erg in hebt ben je, ondanks alle goede voornemens, alweer met de dagelijkse routines bezig. Alsof er geen nieuw jaar begonnen is. Een nieuw jaar waarin we met VAV het nodige te doen hebben. Niet alleen op sportief gebied, hoewel dat voor de trainers en actieve leden natuurlijk de hoofdzaak is. Maar vooral op financieel-organisatorisch gebied is er werk aan de winkel. Was het in december vooral voor de penningmeester en zijn team al een enorme klus om alle leden te bereiken met de vraag mee te doen met de automatisering van de contributie-inning. Nu wordt het zaak om het systeem ook te laten werken zoals het bedoeld is. Meestal gaat zoiets in het begin gepaard met wat kleine strubbelingen of foutjes. We vragen op voorhand uw begrip hiervoor. De actie “automatisering contributie” heeft ons ook een duidelijker beeld gegeven over het werkelijke ledenbestand. Je kunt ook zeggen; het oude ledenbestand is geschoond met als resultaat dat VAV momenteel ca. 700 betalende leden heeft. Dat betekent, zo’n 75 minder leden dan waarop we in de begroting van 2014 hadden gerekend.

Het zal  duidelijk zijn dat we dit jaar dus met een flink begrotingstekort aan de slag moeten. Dat is de uitdaging waar we als vereniging voor staan. Alle maatregelen tot vermindering van de uitgaven onderzoeken en waar mogelijk toepassen. Zo zijn de trainers en assistent trainers zonder uitzondering akkoord gegaan met een verlaging van hun vergoeding en leveren op die manier een bijdrage aan het financieel herstel van VAV. Het bestuur heeft hier veel waardering voor! Het bestuur heeft inmiddels besloten de begroting voor 2014 met € 10.000,- naar beneden bij te stellen. Dat betekent; minder uitgave (b.v materiaal, onderhoud, etc.) en meer inkomsten (ledengroei, sponsorgelden). We zijn ons ervan bewust dat er voor een begrotingstekort geen “leuke oplossingen” bestaan maar als we de vervelende oplossingen uit de weg gaan, snijden we onszelf in de vingers en komt de continuïteit van de vereniging in gevaar.

We hebben er vertrouwen in dat iedereen in de vereniging kan instemmen met een versobering van het financieel beleid en dat we met z’n allen in staat zullen zijn –ondanks de tegenwind- er een sportief en sociaal succesvol jaar van te maken.

Bestuur VAV

Archief Overzicht