Oud Papier

Oud Papier.

 Het is u wellicht opgevallen dat de containers voor afval en oud-papier –naast het toegangshek – zijn voorzien van (hang-) sloten. Dat ziet er misschien niet zo uitnodigend uit om m.n. uw oud papier t.b.v. de vereniging af te leveren. Maar dat is natuurlijk niet de achtergrond voor het aanbrengen van die sloten. Het is o.a. een voorwaarde die ons wordt opgelegd door de verzekeringsmaatschappij. Door aan deze voorwaarde te voldoen kunnen we de kosten voor de verzekeringspremie nog enigszins acceptabel houden. Datzelfde geldt b.v. voor het aanbrengen van de alarminstallatie in het clubhuis.

We moeten aan de ene kant dus investeren om aan de andere kant de kosten en risico’s zo laag mogelijk te houden.

Dat betekent dat we dus blijvend afhankelijk zijn van extra inkomsten, zoals de opbrengst van oud papier! Blijft u dus a.u.b. jullie oud papier –en ook dat van je buren- bij VAV afleveren. Als de container op slot zit kun je het onder het afdak bij de werkplaats neerzetten of even bij de bar de sleutel vragen.

Alvast bedankt! We kunnen het goed gebruiken.

Archief Overzicht