Trainers stoppen activiteiten

Tot onze spijt hebben, in korte tijd,  twee trainers hun activiteiten bij VAV gestopt.

Peter van Veen is – na 2,5 jaar atletiektrainer- in oktober gestopt met het geven van trainingen.

Ruud Sokolowski heeft –na vele jaren o.a. als looptrainer actief binnen VAV- besloten zijn activiteiten te stoppen en per 1 januari 2015 als zelfstandig sportinstituut verder te gaan.

Beide trainers hebben grote verdiensten voor VAV gehad en daarvoor zijn we hen dankbaar. Echter hun  persoonlijke argumenten dienen we te respecteren. Er wordt hard gewerkt aan vervanging en opvolging.

Archief Overzicht