Financiele positie sterk verbeterd

In de bestuursvergadering van 17 december heeft de penningmeester het goede bericht gebracht dat VAV het financiële jaar 2014, t.o.v. de prognose, licht positief gaat afsluiten.

Na twee jaar achtereen van flinke verliezen lijkt het tij gekeerd. Dat is natuurlijk niet zonder slag of stoot gegaan. De belangrijkste posten die hierbij van invloed waren, zijn; toename van sponsoropbrengsten, meer kantine-opbrengst, minder trainerskosten en minder accommodatiekosten.  Daartegenover staat echter ook een vermindering van de contributie-inkomsten i.v.m. het afgenomen ledenaantal.

Al met al toch  een zeer goed resultaat, waarmee we zeer tevreden kunnen zijn. Maar,... we moeten op de kosten blijven

letten!!

Het bestuur wil iedereen bedanken die op haar/zijn manier hieraan heeft bijgedragen.

 

Archief Overzicht