VAV opgericht 1 mei 1949

Op 1 mei 1949 richtte Kees Henzen de Veenendaalse Atletiek Vereniging op. De 21-jarige inwoner van Elst gaf al een halfjaar training aan jongens uit Elst en Veenendaal en toen hij er in het voorjaar van 1949 tien bij elkaar had, besloot hij een vereniging op te richten. 

De eerste jaren waren moeilijk. De trainingen vonden plaats op de Wielingsheuvel (nu Kwintelooyen), waar Kees een 600- en een 1000-meterbaan had uitgezet en een verspringbak en een aanloop voor het hoogspringen had gemaakt. Paaltjes langs de bospaden met een plankje erover deden dienst als hordes. Er was weinig materiaal: de jongens oefenden met één speer, twee discussen en een paar kogels. Elke week was er ook een training in een gymzaal. Langzaam nam het aantal leden toe tot 28 in 1957. Ook meisjes werden lid. Ondanks de gebrekkige trainingsmogelijkheden presteerden de Veense atleten goed. In 1959 veroverden enkelen zelfs een plaats op de Tienbestenlijst van de Atletiekunie.

Na 1959 – een jubileumjaar – volgden een paar moeilijke jaren. Het ledental nam af en daardoor kampte de vereniging met geldgebrek. Uitzicht op een goede trainingslocatie in Veenendaal was er niet. De gemeente had wel plannen voor een sportpark op Panhuis, maar daar kwamen alleen voetbalvelden. Kees Henzen kreeg ander werk en verhuisde naar Scheveningen. Enige hoop gloorde toen de gemeente bekendmaakte dat VAV een 400-meter grasbaan zou krijgen op het nieuwe sportpark. Ook kwamen er voorzieningen voor de diverse atletiekonderdelen: hoog- en verspringbakken en ringen voor het discuswerpen en kogelstoten. Na de openingen van sportpark Panhuis in augustus 1964 steeg het aantal leden tot 85 in 1967.

 

Een eigen atletiekbaan en clubhuis
In de jaren die volgden bleef het bestuur zich inzetten voor een eigen atletiekbaan. Pas in 1979 was het zover en konden de atleten trainen op een mooie, nieuwe baan op Sportpark Spitsbergen. Daarna groeide het aantal leden snel: in 1989 kon VAV het 350e lid inschrijven. Een van de bekendste atleten uit deze jaren was Marcel Versteeg, die in 1983 crosskampioen werd bij de junioren en, nadat hij enkele nationale titels in de wacht had gesleept, in 1992 zelfs deelnam aan de Olympische Spelen in Barcelona. Daar werd hij vijfde op de vijf kilometer.

 

In 1991 opende VAV een eigen clubhuis. Tot dan toe had de vereniging gebruikgemaakt van de kleedkamers en kantine van honkbalvereniging Blue Socks, maar door het groeiende aantal leden werd dat een onhoudbare situatie. Zeven jaar later, op 26 september, vond de opening van de kunststofbaan plaats. In 1978 had de gemeente die al toegezegd en er ook geld voor opzijgelegd. Het bestuur had stevig gelobbyd om de gemeente zover te krijgen dat zij haar belofte inloste, en nu konden de atleten trainen op een prachtige baan. En niet alleen zij: in de jaren tachtig kwam het recreatief sporten op: keepfit- en trimfitgroepen zagen het licht en er kwamen loop- en wandelgroepen voor senioren.

Het aantal leden nam in deze jaren toe tot 864 in 2003. Tal van nieuwe activiteiten werden ontplooid. Er kwamen hardloopgroepen en groepen voor mensen met overgewicht en lichamelijke beperkingen. Het clubhuis werd opgeknapt en uitgebreid met een trainingsruimte. In 2009 begon kinderopvang KWINK met buitenschoolse opvang op het terrein van VAV.

 

VAV is nu een gezonde vereniging met een stabiel ledental en mag zich verheuging in de belangstelling van een groot deel van de Veenendaalse samenleving.