Gemeenteraad wijst slecht voorstel af.

Extra premiekosten bij borgstelling lening afgewezen.

Enkele weken geleden heeft  het bestuur van VAV, i.s.m. Sportservice Veenendaal en andere sportverenigingen, bezwaar ingediend tegen het voorstel van het Veenendaals college van B&W, om bij het toekennen van een borgstelling voor lening, de betreffende vereniging een extra “borgstellingspremie“ te laten betalen. Dat zou betekenen dat een vereniging bij het aangaan van een lening ( b.v. voor een verbouwing ) een extra premie van 2 tot 4 %  moet betalen om borgstelling te verkrijgen.  Een slecht voorstel, vonden wij en anderen met ons! Bij de behandeling op 19 februari j.l. heeft de gemeenteraad het bezwaar gehonoreerd en dus is het opleggen van zo'n extra borgstellingspremie afgewezen. We zullen het niet vaak nodig hebben, maar toch een klein succesje voor de sportverenigingen.

Archief overzicht